Set en Match, Susan Eggen

Trainingsreglement voor de trainingen van SET & MATCH

 

Inschrijven, deelname en betaling.

De aanmelding voor een trainingsreeks tennislessen dient te geschieden door middel van de volledige invulling en ondertekening van het digitale formulier. De aanmelding voor een trainingsreek padellessen dient te geschieden door middel van het kiezen van een eigen tijdslot op de agenda. 

Een lesuur bestaat uit 50 minuten.

De betaling vindt plaats d.m.v. een factuur of betalingsverzoek (vóór de eerste lesweek).

Trainingsgeld moet worden voldaan vóór de aangegeven datum.

Geen of achtergestelde betaling geeft de train(st)er recht om een lid te weigeren in de les.

Inschrijving verplicht tot betaling van de trainingsreeks.

Deelname aan de training is op eigen risico.

Om deel te nemen aan tennis- en padellessen moet je lid zijn van Ready Maastricht en de contributie voor het betreffende jaar hebben voldaan. M.u.v. de kenninsmakingslessen.

Proefles en tussentijds aanmelden tennisles

Voordat je een lesreeks aangaat, mag iedereen een keer komen proberen in een groep. 

Tijdens deze proefles kun je gebruik maken van een “leen racket”.

Tussentijds aanmelden kan indien hier ruimte voor is. Betaling wordt per situatie berekend.

             
               Proefles en tussentijds aanmelden padelles

                        Bij padel kun je een korte lesserie van 5 lessen boeken om het te proberen.
                   Per lesserie is er 1 inhaalles mochten er lessen uitvallen.

Ziekte/ afwezigheid van de train(st)er

Indien door ziekte van de train(st)er de lessen geen doorgang vinden dan worden deze lessen ingehaald of vervangen door een andere train(st)er.

Bij langdurige ziekte wordt gezocht voor een vervangende train(st)er.

Mocht dit niet mogelijk zijn vindt er restitutie van het lesgeld plaats.

Bij wintertraining in een hal wordt een baan vooraf geboekt. Indien mogelijk wordt er 1 inhaalles gepland. Indien dit niet mogelijk blijkt kunnen de spelers vrij spelen tijdens de afwezigheid van de train(st)er. Er vindt restitutie van het lesgeld plaats.

Inhalen ziekte / blessure / afwezigheid van de deelnemer

Het missen van lessen door eigen toedoen (ziekte, feestjes, werk, vakantie, andere bezigheden) is voor eigen rekening.

Meld je altijd af bij je train(st)er in de groepsapp.
Indien je jezelf 48 uur voor aanvang van de les hebt afgemeld, kan er gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen.
Een garantie is dit echter niet.

Bij tussentijdse beëindiging van de lesperiode blijft men het lesgeld verschuldigd voor de afgesproken periode.

Bij beëindiging van de lessen, nadat men zich heeft ingeschreven en ondertekend blijft men het lesgeld verschuldigd.
Bij een langdurige blessure wordt elke situatie apart bekeken.

Uitval door het weer

Niet alle trainingen worden ingehaald. Het uitvallen van lessen door onvoorzienbare omstandigheden (bijvoorbeeld regen of hitte) worden gedragen door de klant en door de train(st)er. Het is niet realistisch om alle gemiste trainingen in te halen omdat het weer onvoorspelbaar is.

Padel:
Per trainingsreeks wordt er 1 inhaalles gepland voor het geval dat er een training uitvalt door weersomstandigheden.

                         Tennis:
                   Voorjaarstraining: Een eerste les die door weersomstandigheden niet door kan gaan: zal niet worden ingehaald.

Een tweede les die uitvalt door weersomstandigheden wordt ingehaald. Een derde les niet, en een vierde wel.

Kortom er worden maximaal 2 trainingen ingehaald die komen te vervallen wegens slechte weersomstandigheden.


Wintertraining op de buiten banen: 

Een eerste les die door weersomstandigheden niet door kan gaan: zal niet worden ingehaald.

Een tweede les die uitvalt door weersomstandigheden wordt ingehaald. Een derde les niet, en een vierde wel.

Een 5e niet en een 6e les wel.

Kortom er worden maximaal 3 trainingen ingehaald die komen te vervallen wegens slechte weersomstandigheden.

Planning wekelijkse trainining

Tijdens de vakanties en/of feestdagen wordt getracht geen reguliere lessen in te plannen.

Door de verschillende vakanties is het mogelijk dat er les wordt gegeven tijdens een schoolvakantie.

Het verzorgen van een inhaalles kan ook tijdens schoolvakanties geschieden.

De trainingsgroepen worden samengesteld door de train(st)ers, met advies van jeugdcommissie en aan de hand van het opgave formulier.

Set&Match draagt de zorg voor een indeling naar niveau.

De trainer is veplicht met goed materiaal en inzet de les te verzorgen.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Set&Match.

Copyright @ 2020. All Right Reserved. Designed and powered by JEAD