Set en Match, Susan Eggen

 

 

Trainingsreglement voor de trainingen van SET & MATCH

 

 

Inschrijven, deelname en betaling.

De aanmelding voor een trainingsreeks dient te geschieden door middel van de volledige invulling en ondertekening van het formulier of het digitaal invullen op mijn website.

Een lesuur bestaat uit 50 minuten.

De betaling vindt plaats d.m.v. een factuur (na de eerste lesweek).

Trainingsgeld moet worden voldaan voor de aangegeven datum op de factuur.

Geen of achtergestelde betaling geeft de train(st)er recht om een lid te weigeren in de les.

Inschrijving en ondertekening van het opgave formulier of het digitaal invullen

op mijn website verplicht tot betaling van de cyclus.

Deelname aan de training is op eigen risico.

Om deel te nemen aan tennislessen moet je lid zijn van M.L.T.C. Ready en de contributie voor het betreffende jaar hebben voldaan.

 

Proefles en tussentijds aanmelden.

Voordat je een lesreeks aangaat, mag iedereen een keer gratis komen proberen.

Tijdens deze proefles kun je gebruik maken van een “leen racket”.

Tussentijds aanmelden kan indien hier ruimte voor is. Betaling wordt per situatie berekend.

 

Ziekte/ afwezigheid van de train(st)er

Indien door ziekte van de train(st)er de lessen geen doorgang vinden dan worden deze lessen ingehaald of vervangen door een andere train(st)er.

Bij langdurige ziekte wordt gezocht voor een vervangende train(st)er.

Mocht dit niet mogelijk zijn vindt er restitutie van het lesgeld plaats.

Bij wintertraining in een hal wordt een baan vooraf geboekt. Indien mogelijk wordt er 1 inhaalles gepland. Indien dit niet mogelijk blijkt kunnen de spelers vrij spelen tijdens de afwezigheid van de train(st)er. Er vindt restitutie van het lesgeld plaats.

 

Inhalen ziekte / blessure / afwezigheid van de deelnemer

Het missen van lessen door eigen toedoen (ziekte, feestjes, andere bezigheden) is voor eigen rekening.

Meld je altijd af bij je train(st)er.
Indien je jezelf 24 uur voor aanvang van de les hebt afgemeld, kan er gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen.
Een garantie is dit echter niet.

Bij tussentijdse beëindiging van de lesperiode blijft men het lesgeld verschuldigd voor de afgesproken periode.

Bij beëindiging van de lessen, nadat men zich heeft ingeschreven en ondertekend blijft men het lesgeld verschuldigd.
Bij een langdurige blessure wordt elke situatie apart bekeken.

 

Uitval door het weer

Zomertraining: Een eerste les die door weersomstandigheden niet door kan gaan zal niet worden ingehaald.

Een tweede les die uitvalt door weersomstandigheden wordt ingehaald. Een derde les niet, en een vierde wel.

Er worden maximaal 2 trainingen ingehaald die komen te vervallen wegens slechte weersomstandigheden.

Het uitvallen van lessen door onvoorzienbare omstandigheden (bijvoorbeeld regen of ziekte) worden gedragen
door de klant en door de train(st)er.
Wintertraining op de buiten banen: Een eerste les die door weersomstandigheden niet door kan gaan zal niet worden ingehaald.
Een tweede les die uitvalt door weersomstandigheden wordt ingehaald. Een derde les niet, en een vierde wel.
Er worden maximaal 2 trainingen ingehaald die komen te vervallen wegens slechte weersomstandigheden

Het is niet realistisch om alle gemiste trainingen in te halen.

 

Planning

Tijdens de vakanties en/of feestdagen wordt getracht geen lessen in te plannen.

Door de verschillende vakanties is het mogelijk dat er les wordt gegeven tijdens een schoolvakantie.

Het verzorgen van een inhaalles kan ook tijdens schoolvakanties geschieden.

De trainingsgroepen worden samengesteld door de train(st)ers, met advies van jeugdcommissie, en aan de hand van het opgave formulier.

Set&Match draagt de zorg voor een indeling naar niveau.

De trainer is veplicht met goed materiaal en inzet de les te verzorgen.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Set&Match.

 

Copyright @ 2020. All Right Reserved. Designed and powered by JEAD